Акціонерне товариство
"КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ"
Особистий кабінет 

Фінансово-господарська діяльність ДП «Криворізька теплоцентраль» за 2014 рік

Фінансово-господарська діяльність

ДП «Криворізька теплоцентраль» за 2014 рік

 

Основною діяльністю державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» є виробництво теплової енергії, транспортування її через магістральні мережі для забезпечення понад 50 % житлового фонду міста Кривого Рогу, а також об’єктів соціального призначення та госпрозрахункових підприємств.

На балансі теплоцентралі після передачі КПТМ «Криворіжтепломережа» є:

  • · 6 опалювальних котелень, обладнаних 31 паровими та водонагрійними котлами, загальною встановленою потужністю 1 406 Гкал/год.;

    382,208 км теплових мереж діаметром 57-1 020 мм, із яких

                -      87,769 км магістральних мереж,;

                -    294,439 км квартальних мереж та вводів на теплорозподільчі пункти.

На теплоцентралі працює 1388 висококваліфікованих працівників, які працюють з повною віддачею сил та задовольняють потреби споживачів тепловою енергією.

 

Виконання техніко – економічних показників за 2014 рік характеризується наступним:

 

Назва

Показника

Од.

вим.

Факт

Відхил.

(+/-)

2013 рік

2014 рік

1.Відпуск  теплової енергії в мережу

т.Гкал

1 751,241

1342,097

-409,144

2. Покупна теплова енергія всього

т.Гкал

2,223

1,802

-0,421

3.Відпуск  теплової енергії з купованим теплом

т.Гкал

1 753,464

1343,899

-409,565

4. Втрати  теплової енергії, всього

т.Гкал

499,367

480,804

-18,563

 

%

28,48

35,78

7,3

5. Господарські потреби

т.Гкал

2,228

2,652

0,424

6. Корисний відпуск споживачам

т.Гкал

1251,871

860,443

-391,428

7. Середньосписочна чисельність персоналу

чол.

1057

1382

325

8. Фонд оплати праці згідно 1 –ПВ

т.грн.

61 034,4

74114,7

13080,3

9. Середньомісячна  заробітна плата

грн.

4605

4329

-276

10. Витрати на виробництво та реалізацію продукції

т.грн.

536 375

493737

-39947

11. Товарна продукція

т.грн.

361 818

288144

-73674

12. Результат  від  основної діяльності

т.грн.

-174 557

-205593

-31036

13. Рентабельність

%

-32,54

-41,64

9,10

 

Стан основних фондів підприємства характеризується значним зносом. Із 31 котлоагрегатів на підприємстві експлуатуються 6 котлів фірми “Мітчел”, які введені в експлуатацію в 1946 році. Вартість ремонтів таких котлів висока, так як потребує виготовлення нестандартних запасних частин.

 

Знос основних засобів 68,3 %. Це свідчить, що основні засоби підприємства знаходяться вкрай незадовільному стані і потребують значних витрат для підтримання енергетичного обладнання в робочому стані та заміни зношеного і застарілого обладнання. За останні роки підприємством не проводились ніякі реконструкції застарілого обладнання.

 

За 2014 рік відпущено з колекторів 1342,097 тис. Гкал теплової енергії, покупна енергія 1,802 тис. Гкал. Відпущено споживачам з урахуванням купленого 860,443 тис. Гкал.

Структура відпущеного тепла складає:

-     населенню                                                  -  81,91  %;

-           бюджетним    установам                        -   11,23 %;

-           іншим споживачам                                -    6,86%.

 

Формування доходів підприємства протягом 2014року відбувалось по таким регульованим тарифам (грн. за 1 Гкал без ПДВ):

                                                                                            

Категорія споживачів

З 01.01.2014 року

З 01.04.2014 року

З 01.06.2014 року

З 01.07.2014 року

З 01.12.2014 року

Населення

213,54

213,54

213,54

305,14

305,14

бюджетні установи, організації

547,26

806,94

934,24

990,28

1 186,44

інші споживачі

657,11

806,94

934,24

990,28

1 186,44

 

Товарна   продукція  по   корисному  відпуску  склала  за  звітний   період  288144т. грн. 

Операційні    витрати    на     виробництво   теплової    енергії    склали        493737т. грн.,

         Збиток від виробництва склав                                                   205593  т. грн.

 

            Балансовий збиток по підприємству склав 167331 тис. грн.

                                                                                                  

Фактична собівартість 1 Гкал теплової енергії по підприємству склала 572,05 грн., проти собівартості в діючих тарифах (350,88 грн.).

Відпускний тариф 1 Гкал теплової енергії по підприємству склав 334,88 грн., в затвердженому тарифі – 362,44 грн.

 

Так, збитки від основної діяльності склали:

      2013 рік                                     174557 тис. грн

      2014 рік                                      205593тис. грн.

Рентабельність відповідно  (-32,54) %    та  (-41,64)%.

 

Через невідповідність тарифів фактичним витратам, на підприємстві виникла заборгованість за енергоносії (тис. грн.):                                            Заборгованість,   всього

станом на 01.01.2015р.              

Заборгованість за:

-          природний газ                                                               1246998 тис.грн.                            

-          електроенергію                                                                130040 тис.грн.                  

-          воду                                                                                    54214 тис.грн.                                                  

Заборгованість по заробітній платі відсутня. Середньомісячна заробітна плата за                          2014 рік склала 4320 грн., що менше проти відповідного періоду минулого року  на 6,38 %.

 

Станом на 1 січня 2015 року:

 

    дебіторська      заборгованість  склала          765812 тис.грн.; 

    кредиторська заборгованість    склала       1514864 тис.грн.

 

 

 

 

ДП «Криворізька теплоцентраль» виконує розрахунки економічно обґрунтованих тарифів на  виробництво,  транспортування та постачання теплової енергії споживачам м. Кривого Рогу, які враховують зміни діючого законодавства, затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, від 20.06.2014 №766 НКРКП та від 17.02.2011 року № 242 НКРЕ «Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання», ціни на природний газ, фактичну ціну на електроенергію, зміни цінової політики підприємств постачальників, діючого податкового законодавства та прожиткового мінімуму, на розгляд та затвердження до НКРЕКП

Запровадження нових рівнів тарифів дозволить своєчасно та в повному обсязі розраховуватися за спожиті енергоносії, здійснювати відповідні перерахування до бюджету, проводити заміну теплових мереж.