Криворізька теплоцентраль

тепло у кожному домі
Інша інформація

Кодекс корпоративного управління (втратив чинність)

Організаційна структура Товариства до 04.10.2023

Статут

Положення про Загальні збори акціонерів

Положення про Наглядову раду

Положення про Правління

Кодекс корпоративної етики товариства

Антикорупційна програма товариства

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації щодо надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю

Структура власності Товариства

Оганізаційна структура Товариства з 04.10.2023

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 15.03.2024.pdf

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 15.03.2024.pdf.p7s

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 15.03.2024.xml.p7s

Перелік документів, що має надати акціонер 15.03.2024.pdf

Перелік документів, що має надати акціонер 15.03.2024.pdf.p7s

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 15.03.2024.pdf

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 15.03.2024.pdf.p7s

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 30.04.2024.xml.p7s

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 30.04.2024.xml

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 30.04.2024.pdf.p7s

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 30.04.2024.pdf

Перелік документів, що має надати акціонер 30.04.2024.pdf.p7s

Перелік документів, що має надати акціонер 30.04.2024.pdf

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 30.04.2024.pdf.p7s

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 30.04.2024.pdf

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах.doc

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах.doc.p7s

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах.pdf

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах.pdf.p7s

КОНТАКТИ

Телефони для консультацій: (056)-499-01-77,(067)-566-96-86
Телефон приймальні: (056)-499-01-73,
Факс: (056)-499-01-75
e-mail: kanc@tec.dp.ua pressa@tec.dp.ua

НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ:

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ:

(056)-499-01-76 (367) (056)-499-01-76 (364)

ДОГОВІРНА ГРУПА:

(056)-499-01-76 (359)