Акціонерне товариство
"КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ"
Особистий кабінет 

Всесвітній день охорони праці

Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 №685/2006 в нашій державі 28 квітня відзначається  Всесвітній день охорони праці.

За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз цьогорічного Всесвітнього дня охорони праці - “Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці”.

З метою підготовки та відзначення Всесвітнього Дня охорони праці на ПАТ “Криворізька теплоцентраль” видано наказ від 20.04.2017 №209, яким

затверджено План заходів з підготовки та проведення тижневика на підприємстві у 2017 році присвяченого Всесвітньому Дню охорони праці.

 Передбачено провести Конкурс на кращий структурний підрозділ з охорони праці та Конкурс дитячого малюнка “Охорона праці очима дітей”.

                                                                               ЗВЕРНЕННЯ
Організаційного комітету ПАТ “Криворізька теплоцентраль” з підготовки та відзначення Всесвітнього Дня охорони праці у 2017 році


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
За ініціативи Міжнародної організації праці (МОП) з метою привернення уваги світової спільноти до питань охорони праці та смертності працівників на робочому місці щорічно 28 квітня, починаючи з 2002 року, понад 100 країн світу відзначають Всесвітній день охорони праці. Наша держава підтримала цю ініціативу і відповідно до Указу Президента від 18.08.2006 №685/2006 визначила 28 квітня як День охорони праці в Україні.
У 2017 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією МОП відзначатиметься під девізом „Оптимізація збору та використання даних з охорони праці”.
За інформацією Міжнародної організації праці (МОП), оптимізація збору достовірних даних вкрай важлива для визначення пріоритетів та удосконалення профілактичних програм, що реалізуються як на національному рівні, так і на робочих місцях. Крім цього, уніфікація національних систем реєстрації і повідомлення дозволить проводити в профілактичних цілях збір і аналіз даних в глобальному масштабі і тим самим мати більш точне уявлення про прогрес, досягнутий у цій галузі.
За оцінками МОП, щорічно відбувається понад 270 мільйонів нещасних випадків на виробництві, які ведуть до втрати працездатності протягом більше 3 днів, і близько 160 мільйонів випадків хвороб без смертельного результату. Кожен день в світі вмирають в результаті нещасних випадків і захворювань на виробництві близько 5000 осіб, в рік - від 2 до 2,3 мільйонів осіб.
Оскільки дані про нещасні випадки і захворювання, пов’язані з трудовою діяльністю, мають важливе значення для їх профілактики, існує нагальна необхідність удосконалення систем реєстрації і повідомлення, а також збору і аналізу на національному рівні даних з охорони праці. Це дозволить отримати більш надійні показники ефективності національних систем охорони праці та визначити, які проблеми, пов’язані з охороною праці, в першу чергу вимагають виділення відповідних ресурсів.
Для запобігання нещасним випадкам на виробництві існують цілі інженерні системи з техніки безпеки. З урахуванням специфіки того чи іншого робочого процесу розробляються відповідні інструкції, приписи, правила з техніки безпеки, вводиться систематичний інструктаж працівників і всього персоналу. Але навіть це не може повністю запобігти так званому "людському фактору". Статистика чітко показує, що найбільш часті випадки травматизму на виробництві відбуваються саме, коли знижується увага працівника. Це як правило відбувається наприкінці робочого дня, в кінці робочого тижня, рідше перед обідньою перервою. На жаль, через недбальство виконавця робіт, правила техніки безпеки, часто пишуться ціною здоров’я та життя працівників.
Свою діяльність у 2017 році МОП спрямувала на підвищення інформованості про розміри і наслідки пов’язаних з роботою нещасних випадків і хвороб. Оскільки дані про такі нещасні випадки і хвороби мають важливе значення для профілактики, існує гостра необхідність у вдосконаленні системи реєстрації і повідомлення, а також у зборі і аналізі інформації про безпеку і гігієну праці на національному рівні.
Країни з більш надійними показниками ефективності національних систем з охорони праці зможуть отримати допомогу у визначенні їхніх пріоритетів, що належать до охорони праці, а також ресурси, необхідні для вирішення зазначених питань.
Оптимізація збору достовірних даних сприятиме встановленню пріоритетів та ефективній реалізації національних профілактичних програм на робочих місцях. Крім того, гармонізація національних систем реєстрації і повідомлення дозволить отримати більш точне уявлення про прогрес, досягнутий у цій галузі.
ПАТ “Криворізька теплоцентраль” звертається до керівників структурних підрозділів і працівників підприємства із закликом звернути увагу на необхідність проведення заходів, спрямованих на профілактику виробничого травматизму та профзахворювань, дотримання санітарно-гігієнічних норм.