Акціонерне товариство
"КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ"
Особистий кабінет 

Погодження та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення

Відповідно до статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

На сьогоднішній день розрахунки технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, здійснюються згідно з Порядком розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення (далі – Порядок), затвердженим наказом Мінергіону України від 25.06.2014 року № 179 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 року за № 1062/25839, Методикою розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання (далі – Методика втрат), затвердженою наказом Мінрегіону України від 25.06.2014 року № 180, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 року за № 1063/25840, та Методикою розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення (далі – Методика витрат), затвердженою наказом Мінрегіону України від 25.06.2014 року № 181, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 року за № 1064/25841.

Згідно з абзацом дванадцятим пункту 2 розділу І «Загальні положення» Порядку уповноважений орган — орган державного регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, що здійснює державне регулювання комунальних послуг, — для підприємств, ліцензування діяльності яких здійснюється цим органом; орган місцевого самоврядування — для інших підприємств.

Відповідно до пункту 11 Порядку поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (далі – ІТНВПВ) підприємства погоджуються структурним підрозділом органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища та територіальним органом Держводагентства України або Головою Республіканського комітету Автономної Республіки Крим по водогосподарському будівництву та зрошуваному землеробству, після чого встановлюються уповноваженим органом відповідно до законодавства строком на п’ять років.

Форми титульних сторінок погодження поточних ІТНВПВ наведено у додатках 1 та 2 до цього Порядку.

Відповідно до титульного  листа додатку 1 поточні ІТНВПВ встановлюються рішенням органу державного регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення — Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), що здійснює державне регулювання комунальних послуг для своїх ліцензіатів. Отже, вказана форма титульного листа додатку 1 застосовується підприємствами, які здійснюють централізоване водопостачання та водовідведення і отримують ліцензію, яка надає право здійснювати вказаний вид діяльності, у НКРЕКП.

Титульний же аркуш додатку 2  містить графу про встановлення ІНТВПВ рішенням органу місцевого самоврядування і застосовується у тих випадках, коли уповноваженим органом у розумінні Порядку виступає не НКРЕКП, а місцева рада.

Вищезазначене кореспондується із положеннями Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб’єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 23.04.2015  № 1305, зокрема:

— відповідно до  пункту 2 розділу І «Загальні положення» вказаного Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб’єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють або мають намір здійснювати господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування якої здійснює НКРЕКП, та є суб’єктами природних монополій, та застосовується НКРЕКП при визначенні та встановленні індивідуальних технологічних нормативів використання питної води таким суб’єктам господарювання;

— згідно з пунктом 6  згаданого Порядку визначення ІТНВПВ суб’єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рішення про встановлення визначених ІТНВПВ приймаються на засіданні НКРЕКП.

Таким чином НКРЕКП наділено виключним повноваженням по встановленню технологічних нормативів використання питної води для суб’єктів господарювання, які здійснюють централізоване водопостачання та водовідведення і є ліцензіатами НКРЕКП.