Акціонерне товариство
"КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ"
Особистий кабінет 

Щодо надання роз’яснення з питання нерухомого майна, передачі водопровідних мереж

Основні засади передачі об’єктів права державної власності у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах або у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об’єктів права комунальної власності у державну власність безоплатно або шляхом обміну визначає Закон України  «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», зокрема, у статті 7 зазначається, що  передаються безоплатно за умови взяття  органами  місцевого  самоврядування  зобов’язання   використовувати  за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну власність об’єкти інженерної інфраструктури водопровідно-каналізаційного та газового господарства (включаючи мережі, споруди, устаткування), пов’язані з постачанням споживачам води, газу, відведенням і очищенням стічних вод, а також об’єкти благоустрою населених пунктів.

Відповідно до підпункту 51 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання  надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності.

У разі якщо річ є безхазяйною, яка не має власника або власник, якої невідомий, то відповідно до статті 335 Цивільного кодексу України (далі – Кодексу) безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені.

Згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» нерухоме майно – земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення.

Відповідно до статті 181 Кодексу до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Рухомими речами є речі, які можна вільно переміщувати у просторі.

Згідно зі статтею 182 Кодексу право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.