Акціонерне товариство
"КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ"
Особистий кабінет 

Оголошення про проведення конкурсу

Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль» оголошує про проведення конкурсу з укладення договору на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства, що становить суспільний інтерес станом на 31.12.2018 року.

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми, яка спроможна забезпечити належне надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності товариства, що становить суспільний інтерес.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України « Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-УIII (далі - Закон), а також умовам конкурсу.

 

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

- термін роботи на ринку аудиторських послуг не менше 3-х років;

- досвід аудиту компаній природних монополій, діяльність яких регулюється національними комісіями;

- здійснення перевірки підприємств енергетичної галузі;

- кількість сертифікованих аудиторів, що працюють в компанії за основним місцем роботи не менше 5-ти осіб;

- наявність у працівників дипломів з міжнародних стандартів фінансової звітності;

- наявність страхового полісу щодо ризику професійної діяльності (у разі наявності вказати страхову суму та термін дії);

- наявність документа, що свідчить про проходження контролю якості аудиторських послуг.

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

- не відповідають вимогам Закону та цим Умовам;

- мають обмеження, що визначені статтею 27 Закону;

- подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

- Підтвердження про включення до 4-го Розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

- Підтвердження щодо дотримання вимог статей 27 і 30 Закону;

- Цінова пропозиція;

- Підтвердження досвіду надання аудиторських послуг;

Перелік контрагентів, яким надавались подібні послуги.

 

Строк подачі документів - до 15 січня 2019 р. включно.

Документи подаються за адресою: 50014, м. Кривий Ріг, вул. Електрична 1. E-mail: yanchik@tec.dp.ua ; телефон: (056)499-96-68 (310).

Термін надання послуг: до 08 квітня 2019 р. включно.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов розглядатись не будуть.

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

 

 

З повагою,

адміністрація АТ «Криворізька теплоцентраль».